250 ROKOV TRVANIA FARNOSTI TRNAVÁ HORA

sken

V nedeľu 5. 11. 2017 si spoločenstvo veriacich Trnavej Hory, Jalnej, Kľačian, Ladna, Hronskej Dúbravy, Hronskej Breznice a Pitelovej – časť Dolina, pripomenulo 250. výročie založenia rímskokatolíckej farnosti Trnavá Hora.

Oslavy tohto jubilea sa začali slávnostnou svätou omšou v Kostole svätého Jána Nepomuckého v Trnavej Hore. Celebroval ju biskupský vikár pre katechézu a novú evanjelizáciu Marián Bublinec a koncelebroval súčasný správca farnosti Andrej Darmo.

Na slávnostnú omšu prijali pozvanie aj hostia, a to starosta obce Trnavá Hora Pavel Kravec, pedagógovia zo Základnej a Materskej školy v Trnavej Hore, členovia Klubu dôchodcov Trnavá Hora, hasiči domáceho DHZO, členovia TJ Sokol Trnavá Hora, OZ SPOON a OZ Kľačianske dvory.

Po omši boli všetci prítomní pozvaní na spoločný obed a spoločenský program do Kultúrneho domu  Jalná. Obed bol pripravený z jedál, ktoré vo svojich „batôžkoch“ priniesli veriaci. Po obede mladí moderátori Zuzka Hešková a Danko Mikláš uviedli ďalší program.

V rámci kultúrneho programu, Margita Žiaková v skratke odprezentovala 250-ročnú históriu farnosti a svoje spomienky na farnosť Trnavá Hora pripojil aj bývalý správca farnosti  Ján Holbík. O súčasnom živote farnosti, aktivitách pre deti, mládež, rodiny a starších hovoril Pavol Kravec. V programe vystúpil aj študent Konzervatória v Bratislave Rastislav Sumega, ktorý zahral na gitare niekoľko klasických hudobných diel. Na konci programu čakalo všetkých prekvapenie v podobe maxitorty, ktorú rozkrojil Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. O sedemnástej hodine bola za hojnej účasti farníkov v Kostole svätého Jána Nepomuckého vyložená Najsvätejšia oltárna sviatosť. Spolu s duchovným otcom Andrejom Darmom farníci pred ňou ďakovali za 250 rokov trvania spoločenstva veriacich a vyprosovali Božie požehnanie pre všetkých obyvateľov obcí patriacich do farnosti Trnavá Hora, veriacich aj neveriacich.

Farnosť Trnavá Hora (do roku 1955 oficiálny názov – farnosť Jalná) vznikla v roku 1767 za vlády Márie Terézie, kedy z rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa so sídlom v Trnave boli Jalná, Trnavá Hora a Ladno odčlenené od svätokrížskej farnosti, do ktorej dovtedy patrili. V roku 1782 bola k farnosti pričlenená Hronská Breznica (Dúbrava) a v roku 1953 Kľačany (dovtedy filiálka jastrabskej farnosti). Patrónom farnosti je sv. Ján Nepomucký. Obraz svätca od budapeštianskeho maliara László Kimnacha z roku 1884 je na hlavnom oltári vo farskom kostole. Za 250 rokov trvania farnosti v nej pôsobilo 27 kňazov. Prvým kňazom bol Ján Patrik (od r. 1767 do r. 1780), najdlhšie pôsobiacim Ján Ondruš (od r. 1938 do r. 1973). Od 1. 7. 2016 pôsobí v tejto farnosti Andrej Darmo.

Fotogaléria

Pamiatka roka 2015

Kostol sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore bol prihlásený do celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2015, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR. Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v roku 2015.  

Výsledky hlasovania si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1223567744387543.1073741871.650218391722484&type=3

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

DSC08159         DSC08202          DSC08170

V sobotu 21.11.2015 bola v našom kostole sv. Jána Nepomuckého veľká slávnosť. 21 birmovancov prijalo z rúk Mons. Mariána Chovanca sviatosť birmovania. Svätú omšu koncelebroval dekan zo Žiaru nad Hronom vdp. Ján Flajžík a správca našej farnosti vdp. Roman Stieranka spolu s ďalšími deviatimi kňazmi nášho dekanátu. Otca Mariána privítal v mene rodičov birmovancov a všetkých farníkov Peter Mikláš. K dôstojnému priebehu prispel organista Miroslav a zbor našej mládeže.Všetci prítomní vytvorili úžasné spoločenstvo pokoja a radosti.  Na záver poďakovala za prijaté dary Ducha Svätého otcovi biskupovi i duchovnému otcovi , ktorý deti pripravoval,   zástupkyňa birmovancov Ružena Chlustová a v mene rodičov Mária Struhárová. Ďakujme Bohu Otcovi za jeho veľkú lásku k nám a modlime sa za tých, ktorí sviatosť prijali, aby s odvahou kráčali po cestách kresťanskej dospelosti.

Na nasledujúcich linkoch si môžete pozrieť krátke videá zo sobotňajšej slávnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=ap3f2PbWh_c&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9YTS4YTnZlM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jv5SuDC5cL4&feature=youtu.be

 

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

V nedeľu 24.mája sme v našej farnosti sv. Jána Nepomuckého slávili hody. PO sv. omši o 10:30 už vo farskej záhrade rozvoniaval výborný guláš. Dalo sa na ňom pochutiť pod strieškou, takže ani prehánky neodradili našich farníkov od spoločného stolovania, spoločných stretnutí a rozhovorov. O 16:00 popoludnie spríjemnila kapela Petra Pálenkáša TIMON a spevácky zbor GEDEON, ktorý sa pomaly formuje z mládeže našej farnosti. Piesne v ich podaní priniesli poslucháčom príjemný kultúrny a umelecký zážitok.

 

KONCERT NAŠEJ MLÁDEŽE

DSCN5285 DSCN5286

Naša mládež sa 7.marca 2015 predstavila v bazilike na Starých Horách s pôstnou akadémiou a liturgiu sv. omše sprevádzala piesňami. Otec biskup Mons. Marián Chovanec spevákov po skončení pochválil a pozornosť medzi kňazmi a počúvajúcimi vzbudil aj vypracovaný hlas hlavného kapelníka Petra Pálenkáša.Vypočuť sme si ich mohli aj u nás –       v Trnavej Hore v kostole sv. Jána Nepomuckého  – 22.marca. Aj tu zožali veľký úspech a ich podané výkony boli odmenené silným potleskom. Tešíme sa, že si mladí vedia nájsť čas na spoločné stretnutia a svoje talenty rozvíjajú Bohu na chválu, rodičom na radosť a svetu na osoh.Hudobno – slovné pásmo, s ktorým sa predstavili, nielen že potešilo ucho poslucháča, ale pohladilo aj dušu slovami hodnými zamyslenia.

Zľava:Matej Kravec, Martinka Kniezová s dcérou Emkou, Veronika Beňová, Veronika Miklášová, Dominika Struhárová, Majka Dudášová a Peter Pálenkáš.

Ak má niekto záujem pozrieť si a vypočuť…

https://www.youtube.com/watch?v=uTeT7Mrgvy4