Pamiatka roka 2015

Kostol sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore bol prihlásený do celoštátnej súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2015, ktorú vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a partneri súťaže Nadácia SPP, SPP, a.s. a Združenie historických miest a obcí SR. Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v roku 2015.  

Výsledky hlasovania si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1223567744387543.1073741871.650218391722484&type=3

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

DSC08159         DSC08202          DSC08170

V sobotu 21.11.2015 bola v našom kostole sv. Jána Nepomuckého veľká slávnosť. 21 birmovancov prijalo z rúk Mons. Mariána Chovanca sviatosť birmovania. Svätú omšu koncelebroval dekan zo Žiaru nad Hronom vdp. Ján Flajžík a správca našej farnosti vdp. Roman Stieranka spolu s ďalšími deviatimi kňazmi nášho dekanátu. Otca Mariána privítal v mene rodičov birmovancov a všetkých farníkov Peter Mikláš. K dôstojnému priebehu prispel organista Miroslav a zbor našej mládeže.Všetci prítomní vytvorili úžasné spoločenstvo pokoja a radosti.  Na záver poďakovala za prijaté dary Ducha Svätého otcovi biskupovi i duchovnému otcovi , ktorý deti pripravoval,   zástupkyňa birmovancov Ružena Chlustová a v mene rodičov Mária Struhárová. Ďakujme Bohu Otcovi za jeho veľkú lásku k nám a modlime sa za tých, ktorí sviatosť prijali, aby s odvahou kráčali po cestách kresťanskej dospelosti.

Na nasledujúcich linkoch si môžete pozrieť krátke videá zo sobotňajšej slávnosti.

https://www.youtube.com/watch?v=ap3f2PbWh_c&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9YTS4YTnZlM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=jv5SuDC5cL4&feature=youtu.be

 

HODOVÁ SLÁVNOSŤ

V nedeľu 24.mája sme v našej farnosti sv. Jána Nepomuckého slávili hody. PO sv. omši o 10:30 už vo farskej záhrade rozvoniaval výborný guláš. Dalo sa na ňom pochutiť pod strieškou, takže ani prehánky neodradili našich farníkov od spoločného stolovania, spoločných stretnutí a rozhovorov. O 16:00 popoludnie spríjemnila kapela Petra Pálenkáša TIMON a spevácky zbor GEDEON, ktorý sa pomaly formuje z mládeže našej farnosti. Piesne v ich podaní priniesli poslucháčom príjemný kultúrny a umelecký zážitok.

 

KONCERT NAŠEJ MLÁDEŽE

DSCN5285 DSCN5286

Naša mládež sa 7.marca 2015 predstavila v bazilike na Starých Horách s pôstnou akadémiou a liturgiu sv. omše sprevádzala piesňami. Otec biskup Mons. Marián Chovanec spevákov po skončení pochválil a pozornosť medzi kňazmi a počúvajúcimi vzbudil aj vypracovaný hlas hlavného kapelníka Petra Pálenkáša.Vypočuť sme si ich mohli aj u nás –       v Trnavej Hore v kostole sv. Jána Nepomuckého  – 22.marca. Aj tu zožali veľký úspech a ich podané výkony boli odmenené silným potleskom. Tešíme sa, že si mladí vedia nájsť čas na spoločné stretnutia a svoje talenty rozvíjajú Bohu na chválu, rodičom na radosť a svetu na osoh.Hudobno – slovné pásmo, s ktorým sa predstavili, nielen že potešilo ucho poslucháča, ale pohladilo aj dušu slovami hodnými zamyslenia.

Zľava:Matej Kravec, Martinka Kniezová s dcérou Emkou, Veronika Beňová, Veronika Miklášová, Dominika Struhárová, Majka Dudášová a Peter Pálenkáš.

Ak má niekto záujem pozrieť si a vypočuť…

https://www.youtube.com/watch?v=uTeT7Mrgvy4

Referendum o ochrane rodiny

referendum o ochrane rodiny 2015

Ave Maria,
všetci cítime, že  referendum o  ochranu rodiny nebude o veľkých billboardoch a veľkej propagácii. Našou najsilnejšiu zbraňou je modlitba. Naozaj je veľmi potrebné, aby sa celé Slovensko zmobilizovalo  k modlitbe, za referendum, za štátnych predstaviteľov, aby schvaľovali dobré zákony, za nové vyliatie Ducha Svätého na nás a celé Slovensko.

Vkladanie oltárneho obrazu do oltára a stav kostola po 2. etape reštauračných prác

V piatok sme vložili do oltára zreštaurovaný oltárny obraz a zároveň sme ukončili druhú etapu reštauračných prác na obnove nástennej výzdoby nášho farského kostola sv. Jána Nepomuckého v Trnavej Hore.

Ďakujem všetkým za osobnú aj duchovnú podporu a verím, že Boh nám dá síl, aby sme budúci rok dokončili poslednú etapu obnovy kostola, priestorov nad a pod chórom.

Ak pôjdete okolo nás ozvite sa rád Vám kostol ukážem.

PK