Banskoštiavnické čriepky

Banská Štiavnica – dáma, ktorá by vo svojom curriculum vitae mala zapísaných určite mnoho strán. Bolo by to vzrušujúce čítanie. A veru je jej príbeh čitateľný, stačí sa prejsť uličkami, otvoriť oči a srdce. Pootvoriť dvierka do tajomstiev strieborného mesta – najstaršieho baníckeho mesta na Slovensku – sme sa  pokúsili aj my – farníci z Trnavej Hory, v ktorých stále drieme malé zvedavé dieťa.

 

Pokračovať v čítaní

Aktuálne podmienky slávenia svätých omší

V  súlade s nariadeniami covidového automatu pre slávenie bohoslužieb platí pre Žiarsky okres, ktorý je t.č. zaradený v oranžovej farbe (stupeň ”Ostražitosť”), povinnosť robiť zoznam účastníkov bohoslužieb, ktorých sa zúčastňujú všetci bez ohľadu na očkovanie, testovanie, alebo prekonanie choroby. V našej farnosti je to nedeľná sv. omša v Trnavej Hore o 11:00 a sv. omša  v Hronskej Dúbrave o 9:30.

Pokračovať v čítaní

Boli sme v Košiciach

Aké krásne, že práve v týchto časoch k nám na Slovensko zavítal Sv. Otec František. Je  pre mňa veľkým povzbudením a teším sa, že nám priniesol radosť, požehnanie a veľa úžasných impulzov do života.

Dňa 14. septembra sa naši farníci spolu s farníkmi zo Sliača vybrali na stretnutie so Sv. Otcom do Košíc. Už v skorých ranných hodinách opúšťali svoje domovy, aby sa naplnili ich túžby nájsť si dobré miesto a byť čo najbližšie pri Sv. Otcovi.

 

Pokračovať v čítaní

Slávenie svätých omší od 12. 9. 2021

Nedeľou 12. 9. 2021  prechádzame v našej farnosti k pôvodnému poriadku slávenia nedeľných svätých  omší v súlade s opatreniami covidového automatu.

To znamená, že 8:00 bude svätá omša v kostole v Trnavej Hore pre zaočkovaných, ( ktorí sú  14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, alebo 21 dní po jedno- dávkovej vakcíne alebo  14 dní po akejkoľvek dávke) alebo tých,  ktorí ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní prekonali. Ich  počet nie je v interiéri nateraz limitovaný.

O 9:30 bude svätá omša v Hronskej Dúbrave.

O 11:00 bude svätá omša v Trnavej Hore vo farskej  záhrade pre kohokoľvek bez kapacitného obmedzenia.

Sväté omše v týždni nateraz ostávajú v pôvodnom čase – o 18:30 v kostole sv. Jána Nepomuckého a v stredu o 8:00 v Dome nádeje v Hronskej Dúbrave. Sledujte aktuálne oznamy.