Duchovná služba počas druhej vlny COVID-19

V spolupráci odborníkov Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a zástupcov cirkví pôsobiacich v Slovenskej republike bol pripravený súbor opatrení, ktoré je potrebné zachovávať v cirkevných spoločenstvách pri slávení bohoslužieb a ďalších podujatiach, v závislosti na tom, do ktorej kategórie dané cirkevné spoločenstvo aktuálne spadá.

Pokračovať v čítaní

Rodinný tábor – Lomnistá 2020

Rodinný tábor sme tento rok prežili v krásnej prírode nášho regiónu v Jasení, v rekreačnej oblasti, v hoteli Lomnistá. Tento raz sa v tábore zišlo 16 rodín, 11 animátorov a kňaz – otec Andrej Darmo. Stretli sa rodiny nielen našej farnosti, ale aj rodiny, ktoré už opakovane pocítili prijatie medzi nás, hoci pochádzajú z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice či z Detvy.  Všetkých duší, ktoré sa podieľali na budovaní tohto spoločenstva, bolo 69.

 

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na adoráciu 17. 8. 2020

Slovak Catholic Mission in London » TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU ...„Poďte ku mne všetci,

ktorí sa namáhate a ste preťažení,

a ja vás posilním“ (Mt 11,28)

Pozývame všetkých k nepretržitému vzdávaniu  vďaky  Bohu  a k modlitbe  – za svoje potreby,  ako aj za potreby farnosti  – v pondelok 17. augusta . Najsvätejšia Sviatosť Oltárna bude  v našom kostole sv. Jána Nepomuckého vyložená  od 8:00 do 19:00.

Pokračovať v čítaní